Praktische zaken

Beroepsregels & Klachten- en geschillen regeling

Ik ben als psycholoog verplicht mij bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de beroepscode voor Psychotherapeuten en in die van het NIP en LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen) en zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst).

 

Bij klachten over de behandeling is het raadzaam dit direct bespreekbaar te maken bij de desbetreffende behandelaar. Deze zal samen met u kijken of er een oplossing is voor het probleem. In geval dat u er samen niet uit komt, kunt u zich hier wenden tot het NIP voor een klachtenprocedure.

 

Hieronder treft u een link aan met informatie over de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld worden en waar u vanuit mag gaan:
https://www.lvvp.info/ redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf