Werkwijze

 

De door drs. Irene van Delden ontwikkelde behandelmethode is gebaseerd op verschillende behandelmethoden, waaronder EMDR-therapie, symbooldrama (een tekentherapie), rationeel emotieve gedragstherapie (RET) en psychoanalytische technieken.

 

De aanpak is gericht op het behandelen van zowel uw huidige klachten, als de eventueel onderliggende problematiek. Door te kijken naar uw heden én uw verleden, wordt de kern van uw probleem duidelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar uw familieachtergrond en banden. Tevens wordt er gekeken naar traumatische ervaringen die u mogelijk heeft opgedaan. Vanuit die aspecten werken wij samen aan een langetermijnoplossing. Hierbij wordt de problematiek verwerkt en krijgt u inzicht in de patronen die als een rode draad door uw leven lopen. 

U komt op een nieuwe manier in het leven te staan. Daardoor wordt u niet alleen van uw huidige klachten verlost, maar wordt bovendien voorkomen dat u na verloop van tijd weer terugvalt.